Reglement van orde van de raad van Geertruidenberg houdende bepalingen over de vergaderingen en werkzaamheden van de raad 2022

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Geertruidenberg
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Reglement van orde van de raad van Geertruidenberg houdende bepalingen over de vergaderingen en werkzaamheden van de raad 2022
Citeertitel Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad gemeente Geertruidenberg 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp Bestuur I Organisatie en beleid
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 16 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023 nieuwe regeling

20-10-2022

gmb-2022-486654

Onbekend.