Regeling vervallen per 13-06-2023

Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Land van Cuijk 2022

Geldend van 28-10-2022 t/m 12-06-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Land van Cuijk
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Land van Cuijk 2022
Citeertitel Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Land van Cuijk 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4 van de Wet op het primair onderwijs
  2. artikel 4 van de Wet op de expertisecentra

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening leerlingenvervoer gemeente Boxmeer 2015. Deze regeling vervangt de Verordening leerlingenvervoer gemeente Cuijk 2015. Deze regeling vervangt de Verordening leerlingenvervoer gemeente Grave 2015. Deze regeling vervangt de Verordening leerlingenvervoer gemeente Mill en Sint Hubert 2015. Deze regeling vervangt de Verordening leerlingenvervoer gemeente Sint Anthonis 2015.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-10-2022 13-06-2023 nieuwe regeling

03-10-2022

gmb-2022-478917

RIS 2022-R-131