Regeling vervallen per 30-06-2023

Tijdelijke Beleidsregel noodfonds energietoeslag gemeente Heerde

Geldend van 27-10-2022 t/m 29-06-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Heerde
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Tijdelijke Beleidsregel noodfonds energietoeslag gemeente Heerde
Citeertitel Tijdelijke Beleidsregel noodfonds energietoeslag gemeente Heerde
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. https://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/2018-06-13
  2. artikel 35 van de Participatiewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-10-2022 30-06-2023 Nieuwe regeling

18-10-2022

gmb-2022-477939

Onbekend.