Besluit van de burgemeester van Lelystad houdende regels inzake de verdelingsprocedure exploitatievergunning speelautomatenhallen (Beleidsregel verdelingsprocedure exploitatievergunning speelautomatenhallen Lelystad 2022)

Geldend van 27-10-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Lelystad
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit van de burgemeester van Lelystad houdende regels inzake de verdelingsprocedure exploitatievergunning speelautomatenhallen (Beleidsregel verdelingsprocedure exploitatievergunning speelautomatenhallen Lelystad 2022)
Citeertitel Beleidsregel Verdelingsprocedure Exploitatievergunning Speelautomatenhallen Lelystad 2022
Vastgesteld door burgemeester
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene Plaatselijke Verordening Lelystad 2021
  2. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-10-2022 nieuwe regeling

30-08-2022

gmb-2022-477373

Onbekend.