Aanwijzingsbesluit verbod parkeren grote voertuigen gemeente Westerkwartier 2022

Geldend van 27-10-2022 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit verbod parkeren grote voertuigen gemeente Westerkwartier 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier,

gelet op het feit dat het wenselijk is op te treden tegen het parkeren van grote voertuigen vanwege de schaarse parkeerruimte en het uiterlijk aanzien van de gemeente,

overwegende dat het parkeren van grote voertuigen in de bebouwde kom van alle centrumdorpen en basisdorpen van de gemeente Westerkwartier het parkeren van grote voertuigen schadelijk wordt geacht vanwege de schaarse parkeerruimte en het uiterlijk aanzien van de gemeente;

dat onder centrumdorpen wordt verstaan de plaatsen Grootegast, Leek-Tolbert, Marum, Grijpskerk en Zuidhorn;

dat onder basisdorpen wordt verstaan de dorpen Oldehove, Ezinge, Aduard, De Wilp, Oldekerk-Niekerk, Opende en Zevenhuizen;

dat het gewenst is te bepalen dat in de bebouwde kommen van de centrumdorpen en de basisdorpen niet geparkeerd mag worden door grote voertuigen;

dat het daarnaast gewenst is te bepalen of en zo ja, waar in de bebouwde kommen van de aangewezen gebieden nog wel geparkeerd mag worden met grote voertuigen;

gelet op artikel 5:8, de leden 1 en 2 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Westerkwartier 2021.

B E S L U I T:

Vast te stellen het Aanwijzingsbesluit verbod parkeren grote voertuigen gemeente Westerkwartier 2022.

Artikel 1 Aangewezen verboden plaatsen om te parkeren

De bebouwde kommen van Grootegast, Leek-Tolbert, Marum, Grijpskerk, Zuidhorn, Oldehove, Ezinge, Aduard, De Wilp, Oldekerk-Niekerk, Opende en Zevenhuizen worden aangewezen als plaatsen waar het verboden is om grote voertuigen, zoals bedoeld in artikel 5:8, de leden 1 en 2 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Westerkwartier 2021, te parkeren.

Artikel 2 Uitzonderingen

In afwijking van het bepaalde in artikel 1 mag op de volgende plaatsen wel geparkeerd worden:

 • a)

  bedrijventerrein Leeksterveld en Leeksterhout te Leek;

 • b)

  bedrijventerrein De Hoek en De Poort te Marum;

 • c)

  bedrijventerrein Diepswal te Leek;

 • d)

  bedrijventerrein Leek te Leek;

 • e)

  bedrijventerrein Oldebert te Tolbert;

 • f)

  bedrijventerrein Park West te Grootegast;

 • g)

  bedrijventerrein Rietlanden te Grijpskerk;

 • h)

  bedrijventerrein Lauwerskwartier te Opende;

 • i)

  sportpark Oudestreek te Zevenhuizen.

welke terreinen op de bij dit besluit behorende situatietekeningen a t/m i zijn aangegeven.

Daarnaast zijn er een aantal private partijen, die hun privéterrein met een openbaar karakter hebben ingericht voor het parkeren van grote voertuigen. Voorbeelden hiervan zijn Wegrestaurant in de Klaver te Niebert en restaurant De Heerlijkheid te Marum. In voorkomend geval passen wij maatwerk toe gelet op de leden 1 en 2 van artikel 5:8 van de Apv.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als Aanwijzingsbesluit verbod parkeren grote voertuigen gemeente Westerkwartier 2022.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking ervan.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier, d.d. 11 oktober 2022

A. van der Tuuk,

burgemeester

E. Paré,

loco-secretaris

Bijlage a) bedrijventerrein Leeksterveld en Leeksterhout te Leek

afbeelding binnen de regeling

Bijlage b) bedrijventerrein De Hoek en De Poort te Marum

afbeelding binnen de regeling

Bijlage c) bedrijventerrein Diepswal te Leek

afbeelding binnen de regeling

Bijlage d) bedrijventerrein Leek te Leek

afbeelding binnen de regeling

Bijlage e) bedrijventerrein Oldebert te Tolbert

afbeelding binnen de regeling

Bijlage f) bedrijventerrein Park West te Grootegast

afbeelding binnen de regeling

Bijlage g) bedrijventerrein Rietlanden te Grijpskerk;

afbeelding binnen de regeling

Bijlage h) bedrijventerrein Lauwerskwartier te Opende

afbeelding binnen de regeling

Bijlage i) sportpark Oudestreek te Zevenhuizen

afbeelding binnen de regeling