Vergoedingsregeling aanvullende taken vakbekwaamheid

Geldend van 26-10-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiële naam regeling Vergoedingsregeling aanvullende taken vakbekwaamheid
Citeertitel Vergoedingsregeling aanvullende taken vakbekwaamheid
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding. Deze regeling geldt tot 31 december 2024, dan wel tot de dag voor het moment dat de Veiligheidsregio’s onder de werking van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren komen te vallen voor zover dat moment eerder is dan per 31 december 2024, zodat deze regeling bij de overgang geen onderdeel uitmaakt van de vigerende rechtspositie.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-10-2022 nieuwe regeling

28-09-2022

bgr-2022-1145

Onbekend.