Aanwijzingsbesluit overlastgebieden fietsen en bromfietsen gemeente Westerkwartier 2022

Geldend van 25-10-2022 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit overlastgebieden fietsen en bromfietsen gemeente Westerkwartier 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier;

overwegende:

 • -

  dat het op grond van artikel 5:12, lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Westerkwartier 2021 (Apv) verboden is op door het college in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of opheffing van overlast of ter voorkoming van schade aan de openbare gezondheid aangewezen plaatsen fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan;

 • -

  dat het op grond van artikel 5:12, lid 2 Apv verboden is op door het college aangewezen plaatsen fietsen of bromfietsen langer dan een door het college vastgestelde periode onafgebroken te laten staan;

gelet op artikel 5:12 van de Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Westerkwartier 2021;

B E S L U I T :

vast te stellen het Aanwijsbesluit overlastgebieden fietsen of bromfietsen gemeente Westerkwartier 2022

 • 1.

  Als locaties als bedoeld in artikel 5:12, lid 1 Apv worden aangewezen:

  • -

   Hub locatie Grijpskerk;

  • -

   Hub locatie Grootegast;

  • -

   Hub Locatie Leek A7;

  • -

   Hub locatie Leek centrum;

  • -

   Hub locatie Marum;

  • -

   Hub locatie Zuidhorn;

  • -

   Carpoolplaats Aduard;

  • -

   Carpoolplaats Boerakker;

  • -

   Bushaltes Lindensteinlaan Leek;

  • -

   Bushalte Nienoordsrand Midwolde;

 • zoals weergegeven in de bij dit besluit behorende situatietekening genummerd 1 t/m 10.

 • 2.

  Als locaties als bedoeld in artikel 5:12, lid 2 Apv worden aangewezen:

  • -

   Hub locatie Grijpskerk;

  • -

   Hub locatie Grootegast;

  • -

   Hub Locatie Leek A7;

  • -

   Hub locatie Leek centrum;

  • -

   Hub locatie Marum;

  • -

   Hub locatie Zuidhorn;

  • -

   Carpoolplaats Aduard;

  • -

   Carpoolplaats Boerakker;

  • -

   Bushaltes Lindensteinlaan Leek;

  • -

   Bushalte Nienoordsrand Midwolde;

 • zoals weergegeven in de bij dit besluit behorende situatietekening genummerd 1 t/m 10.

 • 3.

  De periode bedoeld in artikel 5:12, lid 2 Apv wordt vastgesteld op vier weken.

 • 4.

  Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking ervan.

 • 5.

  Dit besluit kan worden aangehaald als Aanwijsbesluit overlastgebieden fietsen of bromfietsen gemeente Westerkwartier 2022.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering

van burgemeester en wethouders

van de gemeente Westerkwartier

d.d. 23 augustus 2022

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier,

A. van der Tuuk, burgemeester

E. Paré, loco-secretaris

1. Hub locatie Grijpskerk

afbeelding binnen de regeling

2. Hub locatie Grootegast

afbeelding binnen de regeling

3. Hub Locatie Leek A7

afbeelding binnen de regeling

4. Hub locatie Leek centrum

afbeelding binnen de regeling

5. Hub locatie Marum

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 6. Hub locatie Zuidhorn

afbeelding binnen de regeling

7. Carpoolplaats Aduard

afbeelding binnen de regeling

8. Carpoolplaats Boerakker

afbeelding binnen de regeling

9. Bushaltes Lindensteinlaan Leek (1)

afbeelding binnen de regeling

9. Bushaltes Lindensteinlaan Leek (2)

afbeelding binnen de regeling

9. Bushaltes Lindensteinlaan Leek (3)

afbeelding binnen de regeling

10. Bushalte Nienoordsrand Midwolde

afbeelding binnen de regeling