Regeling vervallen per 01-07-2023

Beleidsregel eenmalige energietoeslag WIL 2022

Geldend van 25-10-2022 t/m 30-06-2023 met terugwerkende kracht vanaf 01-04-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie IJsselstein
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregel eenmalige energietoeslag WIL 2022
Citeertitel Beleidsregel eenmalige energietoeslag WIL 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 35 van de Participatiewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze beleidsregel vervangt de vorige en vervalt op 1 juli 2023.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-10-2022 01-04-2022 01-07-2023 nieuwe regeling

27-09-2022

gmb-2022-472409

Onbekend.