Beleidsregel -Tijdelijk Addendum beleidsregel eenmalige energietoeslag Heerlen

Geldend van 25-10-2022 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel -Tijdelijk Addendum beleidsregel eenmalige energietoeslag Heerlen

Het college besluit een tijdelijk addendum op de beleidsregel eenmalige energietoeslag Heerlen vast te stellen ten behoeve van extra inkomensondersteuning voor de kosten van energie. In aanvulling op de beleidsregel eenmalige energietoeslag Heerlen komt een huishouden met een inkomen tussen 120% en 130% van de toepasselijke bijstandsnorm in aanmerking voor een eenmalige energietoeslag van € 800. Bij verhuizing naar Heerlen na inwerkingtreding van dit addendum wordt de energietoeslag naar rato toegekend, rekening houdend met het aantal maanden dat iemand daadwerkelijk woonachtig is in Heerlen.

De overige bepalingen blijven onverkort van toepassing.

Dit addendum treedt in werking met ingang van de dag na publicatie.

Dit addendum vervalt direct per datum intrekking.

Aldus besloten tijdens de vergadering van het college van burgemeester en wethouders der gemeente Heerlen van 19 oktober 2022 .

de secretaris a.i.,

De burgemeester,

L. Schouterden

R. Wever

Ondertekening