Nadere beleidsregels behorend bij de Verordening Toekomstbestendig wonen Gelderland gemeente Scherpenzeel

Geldend van 01-11-2022 t/m heden

Intitulé

Nadere beleidsregels behorend bij de Verordening Toekomstbestendig wonen Gelderland gemeente Scherpenzeel

Besluit:

  • 1.

    De “Nadere beleidsregels behorend bij de Verordening Toekomstbestendig wonen Gelderland gemeente Scherpenzeel” vast te stellen, onder intrekking van de “Nadere regels behorend bij de Verordening Toekomstbestendig wonen Gelderland gemeente Scherpenzeel” zoals vastgesteld door het college op 13 juli 2021.

  • 2.

    Instemmen met het overhevelen van het restant van de beschikbaar gestelde middelen in 2021 en 2022 van respectievelijk € 240.000 en € 110.000, naar 2023 en latere jaren (onder aftrek van de leningsbedragen die daadwerkelijk in het jaar zijn toegekend door de SvN).

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Deze nadere regels betreffen een nadere specificatie van het toepassingsbereik, de duurzaamheidsmaatregelen, de maatregelen voor het levensloopbestendig maken van woningen en de aanvraag.

Artikel 1 Nadere regels behorend bij artikel 2: Toepassingsbereik

De regeling geldt voor bestaande eigen woningen in de gemeente Scherpenzeel, die geschikt zijn voor permanente bewoning. Hieronder vallen ook woningen met een inpandige kantoorruimte van maximaal 135 kubieke meters en eventuele bijgebouwen.

Verder vallen onder deze regeling ook bedrijfswoningen, mits de duurzaamheidsmaatregelen uitsluitend betrekking hebben op de bedrijfswoning. In bijzondere gevallen (bijvoorbeeld monumenten) kan het college besluiten hiervan af te wijken.

In het geval van een verbouwing of aanbouw kan de lening aangevraagd worden voor het financieren van de energiebesparende maatregelen, die onderdeel zijn van de verbouwing of aanbouw, maar niet voor de verbouwing zelf

Artikel 2 Nadere regels behorend bij artikel 5 lid 2: Maatregelen

Maatregel

Ja/Nee

Soort maatregel

 
 

Zonnepanelen + omvormer

Ja

Duurzaamheid

Gevelisolatie

Ja

Duurzaamheid

Spouwmuurisolatie

Ja

Duurzaamheid

Dakisolatie

Ja

Duurzaamheid

Vloerisolatie

Ja

Duurzaamheid

Raam isolatie

Ja

Duurzaamheid

(combi) warmtepomp

Ja

Duurzaamheid

Hybride cv-ketel

Ja

Duurzaamheid

Warmte Terug Winning (WTW) systeem

Ja

Duurzaamheid

(combi) zonneboiler

Ja

Duurzaamheid

Kleinschalige windturbine

Ja

Duurzaamheid

Aanleg slaapkamer begane grond

Ja

Levensloopbestendigheid

Aanleg badkamer begane grond

Ja

Levensloopbestendigheid

Verwijderen asbest

Ja

Asbest

Herstel van fundering

Ja

Fundering

Artikel 3 Nadere regels behorend bij artikel 8: De aanvraag

Per woningeigenaar kan de Toekomstbestendig Wonen Gelderland gemeente Scherpenzeel lening maar één keer per vier jaar worden aangevraagd

Artikel 4 Slotbepalingen

Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als Nadere regels behorend bij de Verordening Toekomstbestendig Wonen Gelderland gemeente Scherpenzeel.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 11 oktober 2022

R. ‘t Hoen

secretaris

M.W. Jaeger

burgemeester