Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar en invorderingsambtenaar Borger-Odoorn 2022

Geldend van 22-10-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Borger-Odoorn
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar en invorderingsambtenaar Borger-Odoorn 2022
Citeertitel Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar en invorderingsambtenaar Borger-Odoorn 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2022-58537

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 231 van de Gemeentewet
  2. artikel 1 van de Wet waardering onroerende zaken

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-10-2022 01-07-2022 Nieuwe regeling

20-09-2022

gmb-2022-470049

Onbekend.