Mandaatbesluit directeur domein bedrijfsvoering Meerinzicht 2022

Geldend van 20-10-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Meerinzicht
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiƫle naam regeling Mandaatbesluit directeur domein bedrijfsvoering Meerinzicht 2022
Citeertitel Mandaatbesluit directeur domein bedrijfsvoering Meerinzicht 2022
Vastgesteld door gemandateerde functionaris
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 59a van de Gemeentewet
  3. artikel 160 van de Gemeentewet
  4. artikel 171 van de Gemeentewet
  5. Gemeenschappelijke regeling Meerinzicht
  6. Mandaatbesluit bestuur Meerinzicht 2022
  7. Mandaatbesluit directieraad Meerinzicht 2022
  8. Mandaatbesluit Ermelo, Harderwijk en Zeewolde aan bestuur Meerinzicht 2022 met het bijbehorende bevoegdhedenregister
  9. Mandaatbesluit Ermelo, Harderwijk en Zeewolde aan bestuur Meerinzicht 2022 met het bijbehorende bevoegdhedenregister
  10. Mandaatbesluit Ermelo, Harderwijk en Zeewolde aan bestuur Meerinzicht 2022 met het bijbehorende bevoegdhedenregister

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het eerdere Mandaatbesluit van de directeur domein bedrijfsvoering Meerinzicht.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-10-2022 nieuwe regeling

18-10-2022

bgr-2022-1131

Onbekend.