Algemene Verkoopvoorwaarden Onroerende Zaken Gemeente Bronckhorst 2022

Geldend van 01-11-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Bronckhorst
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene Verkoopvoorwaarden Onroerende Zaken Gemeente Bronckhorst 2022
Citeertitel Algemene Verkoopvoorwaarden Onroerende Zaken Gemeente Bronckhorst 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Algemene voorwaarden voor verkoop van voor woningbouw bestemde bouwterreinen door de gemeente Bronckhorst 2006 en de Algemene voorwaarden voor verkoop van bedrijfsterreinen door de gemeente Bronckhorst 2006.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-2022 nieuwe regeling

11-10-2022

gmb-2022-468705

Z126098/BenW-06972