Aanwijzing Laaksestrand als geschikt voor ongeklede openbare recreatie

Geldend van 20-10-2022 t/m heden

Intitulé

Aanwijzing Laaksestrand als geschikt voor ongeklede openbare recreatie

De gemeenteraad van Zeewolde maakt, gelet op artikel 8:80 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat de Rechtbank Midden-Nederland op 12 april 2022 uitspraak heeft gedaan inzake het beroep van Naturisten Federatie Nederland (NFN) Open & Bloot tegen het besluit van 8 juni 2021 waarbij het bezwaar van NFN tegen het besluit van 17 december 2020 niet-ontvankelijk is verklaard (ECLI:NL:RBMNE:2022:1362).

De rechtbank heeft met deze uitspraak het besluit van 17 december 2020 herroepen voor wat betreft het woord ‘enige’ in deelbesluit 1 en voor wat betreft deelbesluit 2 en heeft bepaald dat de aanwijzing als volgt dient te luiden: Het Laaksestrand aanwijzen als plaats in de gemeente Zeewolde die geschikt is voor ongeklede openbare recreatie.

De raad van de gemeente Zeewolde,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 oktober 2020;

artikel 430a Wetboek van Strafrecht

Besluit

Het Laaksestrand aanwijzen als plaats in de gemeente Zeewolde die geschikt is voor ongeklede openbare recreatie.

Ondertekening

Aldus besloten door de raad van de gemeente Zeewolde in zijn openbare vergadering van 17 december 2020

de griffier,

L. van Heezik

de voorzitter,

G.J. Gorter