Zuid-Limburg voor de jeugd! Beleidskader 2019-2022

Geldend van 19-10-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Vaals
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Zuid-Limburg voor de jeugd! Beleidskader 2019-2022
Citeertitel Zuid-Limburg voor de jeugd! Beleidskader 2019-2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen, maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-10-2022 nieuwe regeling

01-11-2019

gmb-2022-463867

Onbekend.