Beleidsregels peuteropvang gemeente Vaals 2020

Geldend van 18-10-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Vaals
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels peuteropvang gemeente Vaals 2020
Citeertitel Beleidsregels peuteropvang gemeente Vaals 2020
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp onderwijs, algemeen
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Subsidieverordening Vaals 2014

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregels peuteropvang gemeente Vaals 2018. Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-10-2022 nieuwe regeling

15-12-2020

gmb-2022-460612

20.0009695