Vervangingsregeling gemeentesecretaris/algemeen directeur

Geldend van 15-10-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Vervangingsregeling gemeentesecretaris/algemeen directeur

Burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn,

Gelet op artikel 106 Gemeentewet;

BESLUITEN:

Vast te stellen de Vervangingsregeling gemeentesecretaris/algemeen directeur

Artikel 1

De gemeentesecretaris / algemeen directeur kan bij afwezigheid worden vervangen door alle afdelingsmanagers.

Artikel 2

  • 1. Bij vervanging kan onderscheid worden gemaakt tussen de werkzaamheden die horen bij de taken van de gemeentesecretaris en die van algemeen directeur.

  • 2. De gemeentesecretaris/algemeen directeur zorgt voor adequate vervanging tijdens afwezigheid waarbij het onderscheid als bedoeld in het eerste lid in acht kan worden genomen.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2022.

Ondertekening

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn op 30 augustus 2022

De secretaris, de burgemeester,

drs. D.C. Rensen, mr. J. Seton