Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Losser 2022

Geldend van 15-10-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Losser
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Losser 2022
Citeertitel Verordening maatschappelijke ondersteuning 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 2.1.3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  2. artikel 2.1.4, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  3. artikel 2.1.4, derde lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  4. artikel 2.1.5, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  5. artikel 2.1.6 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  6. artikel 2.3.6, vierde lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  7. artikel 2.6.6, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Losser 2021.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-10-2022 nieuwe regeling

04-10-2022

gmb-2022-453219

22Z00252