Regeling vervallen per 19-04-2023

Gemeente Borger-Odoorn, Verordening VROM Startersregeling, aanpassing bovengrens en maximale lening 2022

Geldend van 06-10-2022 t/m 18-04-2023

Intitulé

Gemeente Borger-Odoorn, Verordening VROM Startersregeling, aanpassing bovengrens en maximale lening 2022

Op 20 september 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn besloten om de bovengrens en het maximale leenbedrag van de Verordening VROM Startersregeling te verhogen. De wijziging treedt in werking op 06 oktober 2022.

De bovengrens van de starterslening voor zowel bestaande- als nieuwbouwwoningen is verhoogd naar € 325.000,-. Daarnaast is de maximale starterslening verhoogd naar €45.000,-. Het college heeft dit besloten op grond van artikel 6 lid 2 en artikel 4 lid 7 van de Verordening VROM Startersregeling 2014 van de gemeente Borger-Odoorn.