Beleidsregels VTH beleid 2022-2024

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Rheden
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels VTH beleid 2022-2024
Citeertitel Beleidsregels VTH beleid 2022-2024
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Beleidsregel
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 7.2, tweede lid, van het Besluit omgevingsrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 wijziging regeling

28-11-2023

gmb-2024-23401

Onbekend.
11-10-2022 01-07-2022 01-01-2024 nieuwe regeling

27-09-2022

gmb-2022-449733

Onbekend.