Algemene voorwaarden parkeergarages

Geldend van 08-10-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Hoorn
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene voorwaarden parkeergarages
Citeertitel Algemene voorwaarden parkeergarages
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-10-2022 nieuwe regeling

30-11-2021

gmb-2022-448558

Onbekend.