Beleidsregels aanwijzing trouwlocaties Gemeente Maashorst 2022

Geldend van 08-10-2022 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels aanwijzing trouwlocaties Gemeente Maashorst 2022

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst;

Gelet op het bepaalde uit artikel 63 Burgerlijk Wetboek (boek 1), artikel 1 t/m 4 besluit burgerlijke stand 1994 en artikel 7 van het reglement burgerlijke stand gemeente Maashorst 2022

Besluit:

Artikel 1 begripsomschrijving

Deze beleidsregels hebben betrekking op de locatie waar een huwelijk wordt voltrokken. In deze beleidsregels is onder huwelijk ook een partnerschapsregistratie en het omzetten van een partnerschapsregistratie in een huwelijk begrepen.

Artikel 2 algemene voorwaarden

De betreffende locatie voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • 1.

  Het huwelijk is een openbare aangelegenheid: een ieder moet in de gelegenheid worden gesteld om de huwelijkssluiting bij te wonen;

 • 2.

  Alle gebouwen en andere locaties dienen te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder de bouwverordening en bouwbesluit, alsmede de wet- en regelgeving rondom de brandveiligheid;

 • 3.

  Bij een eenmalige aanwijzing trouwlocatie is het bruidspaar verantwoordelijk voor een eventueel noodzakelijke APV – vergunning. Indien meer dan 50 personen aanwezig zijn dient een gebruiksmelding te worden gedaan. Bij een woonhuis is dit niet van toepassing;

 • 4.

  Bij een permanente aanwijzing trouwlocatie is de eigenaar van de locatie verantwoordelijk voor de noodzakelijke APV en horeca-vergunning;

 • 5.

  Voor de permanente aanvragen trouwlocatie geldt dat er tevens toetsing plaatsvindt op de representatieve uitstraling van de locatie;

 • 6.

  Genodigden en niet genodigden moeten de locatie zonder problemen kunnen bereiken. Er moet voldoende parkeergelegenheid in de omgeving zijn. Het bruidspaar zorgt ervoor dat (parkeer)overlast voor de omgeving wordt voorkomen en maakt daarover sluitende afspraken met de beheerder van de locatie en met de genodigden;

 • 7.

  Trouwen in het luchtruim boven het grondgebied van de gemeente Maashorst is niet mogelijk, omdat de trouwlocatie per definitie, naar de aard van de omgeving niet openbaar toegankelijk is;

 • 8.

  Het sluiten van een burgerlijk huwelijk kan nooit in eenzelfde ceremonie plaatsvinden als een kerkelijke inzegening. Beide ceremonies kunnen wel aaneensluitend plaatsvinden.

Artikel 3 voorwaarden met betrekking tot de inrichting van de locatie

De volgende voorzieningen dienen aanwezig te zijn:

 • 1.

  kleedruimte ambtenaar van de burgerlijke stand;

 • 2.

  tafel (tekenen akten);

 • 3.

  geluidsinstallatie (bij permanente trouwlocatie);

 • 4.

  er dient voor een ieder een toegankelijk toilet en voldoende toiletten aanwezig te zijn;

 • 5.

  er dient een mogelijkheid aanwezig te zijn op de locatie om uit te wijken naar een binnen-locatie bij regen.

Artikel 4 overig

 • 1. De toga en huwelijkspapieren worden meegenomen door de (buitengewoon) ambtenaar burgerlijke stand of bode;

 • 2. Het vastleggen van afspraken voor een huwelijkssluiting gebeurt op verzoek van het bruidspaar, na overleg met de gemeente en in overeenstemming met de beheerder/eigenaar van de betreffende locatie;

 • 3. De beheerder/eigenaar houdt zich aan alle afspraken en regels welke gelden en zijn gemaakt ten aanzien van het sluiten van een huwelijk naar burgerlijk recht;

 • 4. De eventuele kosten van het gebruik van de locatie worden geregeld tussen het bruidspaar en de beheerder/eigenaar. De gemeente speelt hierin geen rol;

 • 5. Dag en tijdstip van de huwelijkssluiting worden in overeenstemming tussen bruidspaar en de beheerder/eigenaar van de locatie vastgesteld. Het bruidspaar verzekert zich ervan dat er op dat moment ook een (buitengewoon) ambtenaar burgerlijke stand beschikbaar is en dat deze akkoord gaat met dag, tijdstip en de trouwlocatie;

 • 6. De eigenlijke taken van de gemeentelijke bodedienst, waaronder ontvangst van bruidspaar en gasten, verwijzing naar de plaatsen en zorg dragen voor het goed en ordentelijk verlopen van de huwelijkssluiting, worden verzorgd door of namens de beheerder/eigenaar van de betreffende locatie;

 • 7. Elke locatie wordt slechts voor de duur van de ceremonie (maximaal 1 uur) aangewezen als “gemeentehuis”;

 • 8. De gemeente is bevoegd om naleving van de voorwaarden te controleren.

Artikel 5 verantwoordelijkheid bij niet naleven van deze beleidsregels

 • 1. Het bruidspaar is volledig verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen van het niet naleven van de in deze beleidsregels omschreven voorwaarden bij een aanwijzing eenmalige trouwlocatie;

 • 2. De eigenaar van de aangewezen permanente trouwlocatie is verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen van het niet naleven van de in deze beleidsregels omschreven voorwaarden;

 • 3. De gemeente Maashorst is gevrijwaard van verantwoordelijkheid bij welke schade dan ook die voortvloeit uit meningsverschillen met betrekking tot het gebruik van een locatie als huwelijkslocatie;

 • 4. De gemeente is gevrijwaard van verantwoordelijkheid bij problemen die zich kunnen voordoen op het gebied van toegankelijkheid en parkeerfaciliteiten;

 • 5. De rechthebbende van het gebouw is verantwoordelijk voor de inrichting en brandveiligheid van het gebouw. Hierin speelt de gemeente geen rol.

Ondertekening

Burgemeester en wethouders van gemeente Maashorst,

De secretaris,

Drs. D. van Deurzen

De burgemeester,

Drs. P.L.A. Rüpp