Besluit van de projectmanager van het team projectmanagement houdende de vaststelling van de Inrittenkaart Warande, Deelgebied 1, Deelplan 1,2,3 en specifiek Deelplan 3 Het Eiland (vaststelling inrittenkaarten Warande)

Geldend van 11-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Lelystad
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit van de projectmanager van het team projectmanagement houdende de vaststelling van de Inrittenkaart Warande, Deelgebied 1, Deelplan 1,2,3 en specifiek Deelplan 3 Het Eiland (vaststelling inrittenkaarten Warande)
Citeertitel Besluit van de projectmanager van het team projectmanagement houdende de wijziging van de vaststelling Inrittenkaart Warande, Deelgebied 1, Deelplan 1,2,3 en specifiek Deelplan 3 Het Eiland (vaststelling inrittenkaarten Warande)
Vastgesteld door gemandateerde functionaris
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Verordening Fysieke leefomgeving Lelystad 2022
  2. Mandaatregeling 2022

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-01-2024 artikel 2

18-12-2024

gmb-2024-18416

Onbekend.
14-09-2023 11-01-2024 bijlage

16-08-2023

gmb-2023-387037

Onbekend.
06-10-2022 14-09-2023 nieuwe regeling

21-09-2022

gmb-2022-446761

Onbekend.