Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende vaststelling Toetsingskader Provinciale Impuls Wonen 2022

Geldend van 07-10-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zeeland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende vaststelling Toetsingskader Provinciale Impuls Wonen 2022
Citeertitel Toetsingskader Provinciale Impuls Wonen 2022
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp Huisvesting
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-10-2022 Nieuwe regeling

04-10-2022

prb-2022-11848

180941