Ondermandaatregeling team Openbare ruimte

Geldend van 07-10-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Hellendoorn
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Ondermandaatregeling team Openbare ruimte
Citeertitel Ondermandaatregeling team Openbare ruimte
Vastgesteld door gemandateerde functionaris
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp mandaat
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR656101/5
  2. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR656099/3

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling komt in de plaats van de regeling van 9 april 2021, nr. 2021-010704

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-10-2022 Nieuwe regeling

20-09-2022

gmb-2022-445439

2022-023663