Regeling vervallen per 01-01-2024

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant van 27 september 2022, houdende de instelling van de Adviescommissie multifunctionele ontgrondingen Noord-Brabant en de regeling van haar werkwijze (Reglement Adviescommissie multifunctionele ontgrondingen Noord-Brabant)

Geldend van 06-10-2022 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Noord-Brabant
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant van 27 september 2022, houdende de instelling van de Adviescommissie multifunctionele ontgrondingen Noord-Brabant en de regeling van haar werkwijze (Reglement Adviescommissie multifunctionele ontgrondingen Noord-Brabant)
Citeertitel Reglement Adviescommissie multifunctionele ontgrondingen Noord-Brabant
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 82 van de Provinciewet
  2. Interim omgevingsverordening Noord-Brabant

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-10-2022 01-01-2024 nieuwe regeling

27-09-2022

prb-2022-11767

C2303276/5130808