Regeling vervallen per 30-12-2023

Uitvoeringsbesluit graven en asbezorging

Geldend van 05-10-2022 t/m 29-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Gooise Meren
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Uitvoeringsbesluit graven en asbezorging
Citeertitel Uitvoeringsbesluit graven en asbezorging Gooise Meren 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen Gooise Meren 2016

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Uitvoeringsbesluit graven en asbezorging Gooise Meren 2021.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-10-2022 30-12-2023 nieuwe regeling

27-09-2022

gmb-2022-440439

Onbekend.