Uitvoeringsbesluit graven en asbezorging

Geldend van 05-10-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Gooise Meren
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Uitvoeringsbesluit graven en asbezorging
Citeertitel Uitvoeringsbesluit graven en asbezorging Gooise Meren 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen Gooise Meren 2016

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Uitvoeringsbesluit graven en asbezorging Gooise Meren 2021.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-10-2022 nieuwe regeling

27-09-2022

gmb-2022-440439

Onbekend.