Subsidieplafonds 2023

Geldend van 01-10-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Eindhoven
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Subsidieplafonds 2023
Citeertitel Subsidieplafonds 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp subsidie
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4.22 van de Wijzigingswet Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten (nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht)

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2022 nieuwe regeling

27-09-2022

gmb-2022-437711

Onbekend.