Regeling vervallen per 01-04-2023

Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van het Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen Amstelveen 2022, tweede wijziging

Geldend van 01-10-2022 t/m 31-03-2023

Intitulé

Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van het Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen Amstelveen 2022, tweede wijziging

Zaaknummer:Z22-075317

Burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen;

gelet op artikel 2 van Parkeerverordening Amstelveen 2013 en artikel 8 van de 1ste wijziging Verordening Parkeerbelastingen Amstelveen 2021;

overwegende dat burgemeester en wethouders bevoegd zijn plaatsen aan te wijzen waar betaald parkeren geldt, plaatsen aan te wijzen waar met een vergunning mag worden geparkeerd en tot het stellen van voorschriften voor het in werking stellen van parkeerapparatuur;

besluiten vast te stellen het:

Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen Amstelveen 2022, tweede wijziging

Artikel 1 Aanwijzing plaatsen betaald parkeren

De plaatsen waar, het tijdstip en de maximale parkeerduur en de wijze waarop tegen betaling van parkeerbelasting als bedoeld in artikel 2, onderdeel a van de 1ste wijziging Verordening Parkeerbelastingen Amstelveen 2021 mag worden geparkeerd zijn vermeld in bijlage 1 Plaats, duur, tijdstip en wijze van betaald parkeren.

Artikel 2 Aanwijzing plaatsen parkeren met vergunning

De plaatsen waar mag worden geparkeerd met een vergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b. van de 1ste wijziging Verordening Parkeerbelastingen Amstelveen 2021 zijn vermeld in bijlage 2 Plaatsen waar met een vergunning mag worden geparkeerd.

Artikel 3 Intrekken oude regeling

Het Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen Amstelveen 2022, eerste wijziging van 25 april 2022, zaaknummer Z22-029430, wordt ingetrokken.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen Amstelveen 2022, tweede wijziging.

Ondertekening

Ondertekening

Amstelveen, 27 september 2022.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen,

Namens dezen,

C. Fase

Teamleider Beleid en Advies

Bezwaar en voorlopige voorziening

Mogelijkheid tot het indienen van een bezwaarschrift

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend. Het bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Zo mogelijk meldt u uw e-mailadres en het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.

Het bezwaarschrift richt u aan het College van burgemeester en wethouders, t.a.v. Juridische zaken, Postbus 4, 1180 BA Amstelveen.

Digitaal bezwaar maken is ook mogelijk. Dit kan via www.amstelveen.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een elektronische handtekening (DigiD) beschikken.

Mogelijkheid tot het aanvragen van een voorlopige voorziening

Als u bezwaar maakt, geldt de beslissing nog wel. Wilt u dat het gemeentelijke besluit tijdens uw bezwaarprocedure tijdelijk wordt opgeschort? Dien dan een verzoek om voorlopige voorziening in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Als de voorzieningenrechter uw verzoek toekent, is het besluit opgeschort.

Een verzoek dient u in bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Aan het verzoek zijn kosten verbonden.

Bijlage 1 Plaats, duur, tijdstip en wijze van betaald parkeren

1.a. Plaats, duur en tijdstip betaald parkeren

 • A.

  In tariefzone A als bedoeld in de tarieventabel bij de 1ste wijziging Verordening Parkeerbelastingen Amstelveen 2021

 • Rembrandtweg: Het gedeelte tussen de Mr. G. Groen van Prinstererlaan en de kruising met de Pieter Lastmanweg en de Galerij, parkeerduur: Maximaal 2 uur

 • Galerij, twee plaatsen bij nummer 152, parkeerduur: Maximaal 2 uur.

 • Pieter Lastmanweg: Het gedeelte tussen de Rembrandtweg en de Ferdinand Bolweg, parkeerduur: Maximaal 2 uur.

 • Pieter Lastmanweg: Het gedeelte tussen de Ferdinand Bolweg en de Gerard Doulaan, parkeerduur: Maximaal 0,5 uur.

 • Nieuw Loopveld, parkeerduur: Maximaal 0,5 uur.

 • Handelsweg: de parkeerhavens aan de zuidzijde bij het Buitenplein, parkeerduur: Maximaal 1 uur.

 • Stadstuinen, parkeerduur: Maximaal 1 uur.

 • Mr. G. Groen van Prinstererlaan: Het gedeelte aan de noordzijde naast het gebouw Rembrandtweg 168-220 (even nummers), parkeerduur: Maximaal 0,5 uur.

Tijden: maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur, donderdag tevens van 18.00 uur tot 21.00 uur, zondag van 12.00 uur tot 18.00 uur.

De wijze van betaling in tariefzone A: GSM, creditcard, pinpas (Maestro of V PAY).

 • B.

  In tariefzone B als bedoeld in de tarieventabel bij de 1ste wijziging Verordening Parkeerbelastingen Amstelveen 2021

Gebied 10: Keizer Karelpark-West

Straten: Ouderkerkerlaan tussen Veenendaalplein en Keizer Karelweg, Bovenkerkerkade tussen Veenendaalplein en Van den Broekelaan, het gedeelte van het Veenendaalplein voor de woningen 1 tot en met 5, De Vreelaan, Icaruslaan, Graaf Zeppelinlaan, Fokkerlaan, Rambaldolaan, Soerlaan, Prof. Junkerslaan, Grasélaan, Klunderlaan, Van den Broekelaan, de ventwegen van de Keizer Karelweg voor de woningen Keizer Karelweg 91 tot en met 123 (oneven nummers) en 106 tot en met 120 (even nummers), de parkeerhaven van de Keizer Karelweg voor de woningen nummers 127 tot en met 137 (oneven nummers), de zuidelijke ventweg van het Keizer Karelplein voor de woningen Keizer Karelplein 8 tot en met 11, de parkeerhaven langs de westkant van de Van der Hooplaan voor de woningen Van der Hooplaan 17 en 19, de Farmanlaan, de Van Weerden Poelmanlaan, de Blériotlaan, de Van Maasdijklaan en het gedeelte van de Dr. Plesmansingel tussen de Keizer Karelweg en de Van Maasdijklaan.

Tijden: maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 18.00 uur.

Parkeerduur: Maximaal 2 uur.

De wijze van betaling: GSM, creditcard, pinpas (Maestro of V PAY).

Gebied 15: Bankrashof

Straten: Het parkeerterrein van Bankrashof ten noorden van het gebouw Bankrashof 51-83 en de parkeerplaatsen aan de oost- en noordkant van de rijbaan van Bankrashof die direct ten oosten van het gebouw Traviatastraat 2 vanaf de Traviatastraat naar de De Parelvisserslaan loopt, de parkeerplaatsen van Bankrashof ten zuiden van het gebouw Bankrashof 51-83, het gedeelte van de Traviatastraat ten zuiden van Bankrashof, de gedeelten van de De Parelvisserslaan ten zuiden van de kruising met de Traviatastraat en ten oosten van de kruising met de Ouverture, de Rigolettolaan, de Faustlaan, de Paljassolaan en de Carmenlaan.

Tijden: maandag van 13.00 uur tot 18.00 uur, dinsdag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur.

Parkeerduur: Maximaal 2 uur.

De wijze van betaling: GSM, creditcard, pinpas (Maestro of V PAY).

Gebied 16: Randwijck/Elsrijk

Straten: Bos en Vaartlaan, met inbegrip van de openbare parkeerterreinen aan de voor- en achterzijde van het flatgebouw Bos en Vaartlaan 42-122H, Henegouwselaan, Catharina van Clevepark, Berkenrodelaan, Eikenrodelaan, Iepenrodelaan, Oosterhoutlaan, Laan van Bloemenhove, Boekenrodelaan, Rentmeesterslaan, Jacob de Graeflaan, Bourgondischelaan, Goereesepad, Laan Rozenburg, Hendrik van Borsselenkade, Margriete van Clevelaan, Catharina van Clevelaan, Laanhorn, Plantsoen Laanhorn, Baljuwenlaan, Gerrit van Heemskerklaan, Barend van Dorenweerdelaan, Schepenenlaan, Willem van Beijerenlaan, Van Spaenstraat, Koen van Oosterwijklaan, Randwijcklaan, Graaf Florislaan, Gijsbrecht van Amstellaan, Jan van Avesneslaan, Graaf Janlaan, Graaf Willemlaan, het gedeelte van de Amsterdamseweg tussen de Nieuwe Kalfjeslaan en de Keizer Karelweg, het gedeelte van de Amsterdamseweg ten oosten van de Nassaulaan, het gedeelte van de Emmakade ten oosten van de Nassaulaan, Nassaulaan, Nassaupark, Stadhouderslaan, Koningslaan, Julianapark, Koninginnelaan, het gedeelte van de Keizer Karelweg ten noorden van de Graaf Aelbrechtlaan, Margaretha van Borsselenlaan, Hoeksewaard, Flakkeestraat, Voornsehoek, Tiengemeten, Rottumerstraat, Schiermonnikoogstraat, Amelandstraat, Terschellingstraat, Schokland, Texelstraat, Wieringerstraat, Pampus, Urkerstraat, Markerstraat, Flevolaan, het parkeerterrein aan de westkant van de Rembrandtweg ten noorden van Laan Walcheren, het parkeerterrein ten zuidoosten van de kruising Terschellingstraat-Schokland, Biesbosch, Puttensestraat, Van Heuven Goedhartlaan ten noorden van Rozenoord, Sint Philipsland, Bevelandselaan, Duivelandselaan en Duivelandsezijweg, Tholenseweg. Schouwenselaan, Schouwensezijweg, gedeelte van Laan Walcheren ten oosten van de Rembrandtweg, Selderust, Tulpenburg, Zonnestein, Brantwijk, Strandvliet, Trompenburg, Borssenburg, Kruisweer, Zonnesteinhof, De Beerebijt, De Schulp, De Pauwentuin, Burgemeester Haspelslaan ten noorden van de kruising met de Lucas van Leydenweg en Rozenoord, Bella Donna, Wolfert van Borsselenweg, Van der Hoochlaan, Rijnier Pauwlaan, Mr. Rendorplaan, Nr. Sixlaan, Charlotte van Montpensierlaan, Jan Benninghstraat, Bergenvaarderstraat, Jan Huddestraat, Gerard Backerstraat, De Surmontstraat, Bors van Waverenstraat, het gedeelte van de Graaf Aelbrechtlaan tussen de Jan Benninghstraat en de Keizer Karelweg ten noorden van de vijver, Van der Veerelaan, Van IJsselsteinlaan, Rodenburghlaan, Floris van Alkemadelaan, Mr. Bardeslaan, De Ruwiellaan, het gedeelte van De Ruyschlaan ten noorden van de Graaf Aelbrechtlaan, Dijkgravenlaan, Claes Persijnlaan, Mr. Reijnstlaan, Meerhuysen, Buitenzorg, Oud Mijl, de ventweg aan de westkant van de Rembrandtweg tussen Laan Walcheren en de Graaf Aelbrechtlaan, de ventweg aan de oostkant van de Rembrandtweg tussen de Lucas van Leydenweg en Borssenburg, het gedeelte van de Graaf Aelbrechtlaan tussen de Keizer Karelweg en de Rembrandtweg ten noorden van de vijver, Runmoolen, De Catoenboom, Ruischenstein, De Morgenstond, Bijdorp.

Tijden: maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 18.00 uur.

Parkeerduur: Maximaal 2 uur.

De wijze van betaling: GSM, creditcard, pinpas (Maestro of V PAY).

Gebied 20

Het gedeelte van Westelijk Halfrond ten noorden van de Titus Brandsmakerk, Straat van Magelhaens, Straat van Makassar, Straat van Gibraltar, Straat van Messina, Kostverlorenhof: Het parkeerterrein achter de flat Eleanor Rooseveltlaan 2-110, de toegangsweg naar dit parkeerterrein vanaf de Eleanor Rooseveltlaan en de parkeerplaatsen in de parkeerstroken aan de uiterste noord-, west-, zuid- en oostkant van het gedeelte van het parkeerterrein van Kostverlorenhof voor het flatgebouw Kostverlorenhof 100-160, met inbegrip van de parkeerplaatsen aan weerszijden van het gedeelte van dat parkeerterrein voor de panden Kostverlorenhof 148 tot en met 151, Eleanor Rooseveltlaan, Florence Nightingalelaan, Else Mauhsstraat, Coba Ritsemahof, Dianalaan, Anna Pawlowastraat, Lizzy Ansinghhof, Cleopatralaan en Rie Cramerstraat.

Tijden: maandag van 13.00 uur tot 18.00 uur, dinsdag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur.

Parkeerduur: Maximaal 2 uur.

De wijze van betaling: GSM, creditcard, pinpas (Maestro of V PAY).

Gebied 30

De parkeerterreinen van Groenhof, met uitzondering van de noordelijke strook ten noorden van het flatgebouw Groenhof 1-110.

Tijden: maandag van 13.00 uur tot 18.00 uur, dinsdag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur.

Parkeerduur: Maximaal 2 uur.

De wijze van betaling: GSM, creditcard, pinpas (Maestro of V PAY).

 • C.

  In tariefzone C als bedoeld in de tarieventabel bij de 1ste wijziging Verordening Parkeerbelastingen Amstelveen 2021

Gebied 1-west

Straten: Dr. C. Lelyplantsoen, Mr. P.J.M. Aalberselaan, Corneillelaan, Lucebertlaan, Jhr.mr.dr. H.A. van Karnebeeklaan, Galerij, uitgezonderd de parkeerapparatuurplaatsen bij nummer 152.

Tijden: maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur, donderdag tevens van 18.00 uur tot 21.00 uur, zondag van 12.00 uur tot 18.00 uur.

Parkeerduur: Maximaal 4 uur.

De wijze van betaling: GSM, creditcard, pinpas (Maestro of V PAY).

Gebied 2

Straten: Het parkeerterrein aan de Burgemeester Haspelslaan tegenover de Kamerlingh Onnesstraat (Walgemoed), Kamerlingh Onnesstraat, Laan van Deshima, Wisselstroom, Stroombaan (uitgezonderd de parkeerplaatsen achter de slagbomen), de parkeerplaatsen op het parkeerterrein ten oosten van de flat Mr. G. Groen van Prinstererlaan 331-401. (gedeelte voor de slagboom) en de parkeerplaatsen voor de slagboom ten noorden van het gebouw Stroombaan 4.

Tijden: maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 20.00 uur, donderdag tevens van 20.00 uur tot 21.00 uur, zondag van 12.00 uur tot 18.00 uur.

Parkeerduur: Maximaal 4 uur.

De wijze van betaling: GSM, creditcard, pinpas (Maestro of V PAY).

Gebied 3

Straat: Meander: De hofjes aan de zuidkant van de doorgaande weg en de parkeerstrook aan de noordkant van de Meander achter de panden Stadsplein 96 en 97 en voor de woningen Meander 12-42 (even nummers).

Tijden: maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 20.00 uur, donderdag tevens van 20.00 uur tot 21.00 uur, zondag van 12.00 uur tot 18.00 uur.

Parkeerduur: Maximaal 4 uur.

De wijze van betaling: GSM, creditcard, pinpas (Maestro of V PAY).

Gebied 11

Straten: Thorbeckelaan, Goeman Borgesiuslaan, Keucheniuslaan, Wibautlaan, Cort van der Lindenplantsoen, Ruys de Beerenbroucklaan, Dr. D. de Visserlaan, De Savornin Lohmanlaan, de ventweg van de Keizer Karelweg tussen de Thorbeckelaan en de De Savornin Lohmanlaan, Mr. Troelstralaan, Dr. D. Boslaan, Dr. Kuyperlaan, Mgr. Nolenslaan, Mr. S. Van Houtenlaan, de parkeerplaatsen aan de westkant van het gedeelte van de Keizer Karelweg tussen de De Savornin Lohmanlaan en de Graaf Aelbrechtlaan, het gedeelte van de Graaf Aelbrechtlaan ten westen van de Keizer Karelweg en ten zuiden van de vijver en de ventweg van de Graaf Aelbrechtlaan aan de zuidkant van de doorgaande weg tussen de Thorbeckelaan en Mr. S. van Houtenlaan.

Tijden: maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur, donderdag tevens van 18.00 uur tot 21.00 uur, zondag van 12.00 uur tot 18.00 uur.

Parkeerduur: Maximaal 4 uur.

De wijze van betaling: GSM, creditcard, pinpas (Maestro of V PAY).

Gebied 12

Straten: De parkeerplaatsen aan de oostkant van het gedeelte van de Keizer Karelweg tussen de Heemraadschapslaan en de Graaf Aelbrechtlaan, het gedeelte van de Heemraadschapslaan ten oosten van de Keizer Karelweg, het gedeelte van de Graaf Aelbrechtlaan tussen de Keizer Karelweg en de Rembrandtweg ten zuiden van de vijver, het gedeelte van de De Ruyschlaan ten zuiden van de Graaf Aelbrechtlaan, Michiel van Miereveldlaan, Jan Lievensweg, het gedeelte van de Frans

Halslaan ten westen van de Rembrandtweg, het gedeelte van de Mr. G. Groen van Prinstererlaan tussen de Keizer Karelweg en de Rembrandtweg, het tussen de woningen Mr. G. Groen van Prinstererlaan 43 en 44 gelegen weggedeelte dat vanaf deze laan naar de Heemraadschapslaan loopt, de ventweg aan de westkant van het gedeelte van de Rembrandtweg tussen de Mr. G. Groen van Prinstererlaan en de Graaf Aelbrechtlaan.

Tijden: maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur, donderdag tevens van 18.00 uur tot 21.00 uur, zondag van 12.00 uur tot 18.00 uur.

Parkeerduur: Maximaal 4 uur.

De wijze van betaling: GSM, creditcard, pinpas (Maestro of V PAY).

Gebied 13

Straten: Het gedeelte van de Mr. G. Groen van Prinstererlaan voor de panden nummers 100-120, de ventweg aan de oostkant van het gedeelte van de Rembrandtweg tussen de Mr. G. Groen van Prinstererlaan en de Lucas van Leydenweg met inbegrip van het parkeerterrein voor het gebouw Rembrandtweg 168-220, Judith Leijsterweg, het gedeelte van de Lucas van Leydenweg tussen de Rembrandtweg en de Judith Leijsterweg, Jan van Goyenlaan, Carel Fabritiuslaan, het gedeelte van de Frans Halslaan ten oosten van de Rembrandtweg.

Tijden: maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur, donderdag tevens van 18.00 uur tot 21.00 uur, zondag van 12.00 uur tot 18.00 uur.

Parkeerduur: Maximaal 4 uur.

De wijze van betaling: GSM, creditcard, pinpas (Maestro of V PAY).

Gebied 14

Straten: Burgemeester Haspelslaan tussen de Mr. G. Groen van Prinstererlaan en de kruising Lucas van Leydenweg-Rozenoord (uitgezonderd het parkeerterrein bij de panden nummers 129-131), Karel Doormanweg, Kardinaal de Jongstraat, Prof. Lorentzlaan, Dr. Eykmanstraat, Prof. Paul Scholtenlaan, Mr. G. Groen van Prinstererlaan tussen de Burgemeester Haspelslaan en de Van Heuven Goedhartlaan (noordzijde), de Van Heuven Goedhartlaan tussen de Mr. G. Groen van Prinstererlaan en Rozenoord met inbegrip van de parkeerterreinen bij de flats nummers 125-525 (oneven nummers), Rozenoord.

Tijden: maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur, donderdag tevens van 18.00 uur tot 21.00 uur, zondag van 12.00 uur tot 18.00 uur, maximaal 4 uur. Voor het gedeelte van de Burgemeester Haspelslaan tussen de nummers 137 en 139: Alleen maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 16.00 uur.

Parkeerduur: Maximaal 4 uur.

De wijze van betaling: GSM, creditcard, pinpas (Maestro of V PAY).

Gebied 33

Straten: Het gedeelte van de Ouderkerkerlaan ten oosten van de Keizer Karelweg, het gedeelte van de Bovenkerkerkade ten oosten van het Keizer Karelplein, het parkeerterrein op de hoek van de Ouderkerkerlaan en de Burgemeester Rijnderslaan ten oosten van het pand Ouderkerkerlaan 140, de Ir. Romplaan, het gedeelte van de Parmentierlaan tussen de Van der Hooplaan en de Ir. Romplaan, de Pastoor Meijnemalaan, de Pieronlaan, de Nieuwenhuijsenlaan, het gedeelte van de Van der Leeklaan tussen de Van der Hooplaan en ir. Romplaan, de parkeerhaven langs de oostkant van de Van der Hooplaan voor de woningen Van der Hooplaan 32 en 34, de oostelijke ventweg van de Van der Hooplaan tussen de Pieronlaan en de Parmentierlaan en de oostelijke ventweg van het Keizer Karelplein tussen de Parmentierlaan en de Bovenkerkerkade.

Tijden: maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur, donderdag tevens van 18.00 uur tot 21.00 uur, zondag van 12.00 uur tot 18.00 uur.

Parkeerduur: Maximaal 4 uur.

De wijze van betaling: GSM, creditcard, pinpas (Maestro of V PAY).

De aangewezen plaatsen zijn de openbare parkeerplaatsen in beheer en eigendom bij de gemeente Amstelveen, uitgezonderd de in de gebieden gelegen taxistandplaatsen, gehandicaptenparkeerplaatsen, de parkeerplaatsen in de parkeerschijfzones, de autodateplaatsen en de laad- en losplaatsen.

Op landelijk erkende feestdagen als bedoeld in de Parkeerverordening Amstelveen 2013 en de 1ste wijziging Verordening Parkeerbelastingen Amstelveen 2021 is geen parkeerbelasting verschuldigd.

 • D.

  In tariefzone E als bedoeld in de tarieventabel bij de 1ste wijziging Verordening Parkeerbelastingen Amstelveen 2021

Gebied 17

Straten:

Uilenstede: De parkeerplaatsen op het parkeerterrein ten zuiden van het gebouw Uilenstede 108-344 (even nummers), de parkeerplaatsen langs het gedeelte van de doorgaande weg van Uilenstede vanaf een punt iets ten westen van het gebouw Uilenstede 71A-77H (oneven nummers) tot aan de kruising met de Laan van Kronenburg, de parkeerplaatsen ten noorden van de gebouwen Uilenstede 506-510 (even nummers) en op het parkeerterrein ten oosten van het gebouw Uilenstede 168-224 (even nummers) en de parkeerplaatsen op het parkeerterrein ten zuiden van het gebouw Uilenstede 5-9 (oneven nummers).

Laan van Kronenburg.

Prof. J.H. Bavincklaan.

Prof. E.M. Meijerslaan.

Tijden: maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 18.00 uur.

Parkeerduur: Maximaal 2 uur.

De wijze van betaling: GSM, creditcard, pinpas (Maestro of V PAY).

1.b. Wijze van betalen

 • 1.

  Ter zake van het betaald parkeren geschiedt het in werking stellen van de parkeerapparatuur langs elektronische weg door middel van een creditcard of pinpas (Maestro of V PAY). Het saldo van de gebruikte creditcard(s) en pinpas(sen) dient ten minste zo groot te zijn als nodig is om de gewenste parkeerduur te kunnen parkeren. Deze parkeerduur mag de vastgestelde maximale parkeerduur niet overschrijden.

 • 2.

  Bij parkeerapparatuur met kentekeninvoer dient het kenteken te worden ingevoerd van het voertuig waarmee wordt geparkeerd. Wanneer het ingevoerde kenteken niet overeenstemt met dat van het voertuig waarmee wordt geparkeerd, wordt belasting geheven bij wege van voldoening op aangifte overeenkomstig het bepaalde in het eerste lid van artikel 6 en geldt de betalingstermijn zoals bedoeld in het eerste lid van artikel 7 van de 1ste wijziging Verordening Parkeerbelastingen Amstelveen 2021.

 • 3.

  Ter zake van het betaald parkeren geschiedt het in werking stellen van de parkeerapparatuur via een telefoon door het inloggen op de centrale computer.

 • 4.

  Ter zake van het parkeren met een voor de gebieden 1-west, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 30 en/of 33 afgegeven digitale parkeervergunning dient het kenteken van het voertuig waarmee wordt geparkeerd op de activeringspagina te worden geactiveerd. Wanneer het kenteken niet is geactiveerd, wordt belasting geheven bij wege van voldoening op aangifte overeenkomstig het bepaalde in het eerste lid van artikel 6 en geldt de betalingstermijn zoals bedoeld in het eerste lid van artikel 7 van de 1ste wijziging Verordening Parkeerbelastingen Amstelveen 2021.

 • 5.

  Na inwerkingstelling is verlenging van de parkeertijd niet toegestaan tot één uur na afloop van de periode waarvoor de parkeerbelasting is voldaan.

Bijlage 2 Plaatsen waar met een vergunning mag worden geparkeerd

De plaatsen waar mag worden geparkeerd met een vergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b. van de 1ste wijziging Verordening Parkeerbelastingen Amstelveen 2021, zijn:

Gebied 1-oost

Straten: Ferdinand Bolweg, Adriaen van Ostadelaan, Govert Flincklaan, Gerard Doulaan.

Tijden: maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur, donderdag tevens van 18.00 uur tot 21.00 uur, zondag van 12.00 uur tot 18.00 uur.

Gebied 40

Straten:

Amstelzijde: 16 parkeerplaatsen ten zuidwesten van het pand Amstelzijde 85A,

7 parkeerplaatsen bij de panden nummers 65-69 (oneven nummers), 3 parkeerplaatsen bij het pand nummer 52;

Amstelzijde/Amsteldijk Zuid: 13 plaatsen ten zuiden van de gebouwen Amstelzijde 1 en 3 en de plaatsen in de parkeerhavens voor de woningen Amsteldijk Zuid 23 tot en met 40;

Amsteldijk Noord: de parkeerhavens aan de westkant voor de woningen Amsteldijk Noord 1c tot de Oostermeerweg.

Tijden: alle dagen van 11.00 uur tot 24.00 uur.

De aangewezen plaatsen zijn de openbare parkeerplaatsen in beheer en eigendom bij de gemeente Amstelveen, uitgezonderd de in de gebieden gelegen taxistandplaatsen, gehandicaptenparkeerplaatsen, de parkeerplaatsen in de parkeerschijfzones, de in bijlage 1 aangewezen parkeerapparatuurplaatsen, de autodateplaatsen, de laad- en losplaatsen en de oplaadplaatsen elektrische motorvoertuigen.

Het parkeren voor vergunninghouders geldt niet op de landelijk erkende feestdagen als bedoeld in de Parkeerverordening Amstelveen 2013 en de 1ste wijziging Verordening Parkeerbelastingen Amstelveen 2021.

Ter zake van het parkeren met een digitale parkeervergunning wordt slechts dan met een vergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b. van de 1ste wijziging Verordening Parkeerbelastingen Amstelveen 2021 geparkeerd, wanneer het kenteken van het voertuig waarmee wordt geparkeerd op de activeringspagina is geactiveerd.

Autodateplaatsen

De aangewezen autodateplaatsen (per locatie één plaats) zijn:

 • Lindenlaan, zuidzijde, bij de kruising met de Van der Hooplaan;

 • Asserring, zuidzijde, bij de woning nummer 2;

 • Jupiter, parkeerterrein, bij het pand Jupiter 1-79 (oneven nummers);

 • Van der Leeklaan, noordzijde, bij de kruising met de Van der Hooplaan;

 • Kostverlorenhof, parkeerterrein, bij het pand nummer 2;

 • Texelstraat, westzijde, bij Laan Walcheren;

 • Kotter, naast het pand Punter 467;

 • Dr. Eykmanstraat, oostzijde, bij de Mr. G. Groen van Prinstererlaan;

 • Keizer Karelweg, ventweg, bij het gebouw Keizer Karelweg 259-281 (oneven nummers);

 • Uilenstede, langs de doorgaande rijbaan (zuidkant) bij de toegang naar het parkeerterrein bij het pand Uilenstede 71A tot en met 77H;

 • Uilenstede, op het parkeerterrein bij de panden Uilenstede 226-278 en 500-502/99, 2 plaatsen;

 • Mr. S. van Houtenlaan, bij de kruising met de Graaf Aelbrechtlaan;

 • Van Heuven Goedhartlaan, oostzijde bij de kruising met de De Beerebijt;

 • Wolga, op het noordoostelijke deel van het parkeerterrein;

 • Catharina van Clevepark, noordzijde noordelijke rijbaan, ten westen van de kruising met de Oosterhoutlaan;

 • Jeanne d’Arclaan, westkant, bij de kruising met de Belle van Zuylenlaan;

 • Jeanne d’Arclaan, westkant, bij de kruising met de Anne Frankstraat;

 • Amsterdamseweg, ten zuiden van het pand Amsterdamseweg 273 langs de toegang naar het parkeerterrein bij het Sportpark Overburg;

 • Henegouwselaan, oostkant, bij de kruising met de Bourgondischelaan en Voornsehoek;

 • Zonnestein, noordkant, ten oosten van de Mr. Bardeslaan;

 • Alsemlaan, langs de westgevel van het gebouw Kamillelaan 1;

 • In de Wolken, op het parkeerterrein ten westen van Hermon;

 • Jhr.mr.dr. H.A. van Karnebeeklaan, op het parkeerterrein bij het gebouw Jhr.mr.dr. H.A. van Karnebeeklaan 1-33 (oneven nummers);

 • Joan van Broekhuizenlaan, oostkant, bij de kruising met de Betje Wolfflaan;

 • Maarten Lutherweg, oostkant, langs de westgevel van het pand Maarten Lutherweg 142;

 • Burgemeester Haspelslaan, parkeerterrein aan de westkant tegenover de Kamerlingh Onnesstraat, 4 plaatsen.

Tijden: alle dagen.