Besluit van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij houdende bepalingen over het verlenen van ondermandaat, -volmacht en -machtiging (Ondermandaatbesluit algemeen bestuur MijnGemeenteDichtbij 2022)

Geldend van 27-09-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie MijnGemeenteDichtbij
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiƫle naam regeling Besluit van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij houdende bepalingen over het verlenen van ondermandaat, -volmacht en -machtiging (Ondermandaatbesluit algemeen bestuur MijnGemeenteDichtbij 2022)
Citeertitel Ondermandaatbesluit algemeen bestuur MijnGemeenteDichtbij 2022
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp ondermandaat, ondervolmacht, ondermachtiging
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeenschappelijke Regeling samenwerkingsorganisatie Boxtel - Sint-Michielsgestel

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de regeling 'Ondermandaatbesluit algemeen bestuur MijnGemeenteDichtbij 2019'

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-09-2022 Nieuw besluit

14-06-2022

bgr-2022-1051

1290247