Algemene subsidieverordening Zwolle 2022

Geldend van 27-09-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zwolle
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Algemene subsidieverordening Zwolle 2022
Citeertitel Algemene Subsidie Verordening Zwolle 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Algemene Subsidie Verordening Zwolle 2022
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-09-2022 nieuwe regeling

19-09-2022

gmb-2022-429172

Onbekend.