Regeling vervallen per 04-11-2022

Gemeente Amstelveen – Ter inzage legging Algemene subsidieverordening 2023

Geldend van 22-09-2022 t/m 03-11-2022

Intitulé

Gemeente Amstelveen – Ter inzage legging Algemene subsidieverordening 2023

Zaaknummer: Z22-045073

Burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen hebben besloten de Algemene subsidieverordening 2023 ter inzage te leggen.

Inzage vanaf 22 september 2022

Het besluit is als bijlage bij deze bekendmaking opgenomen. U kunt het besluit ook inzien bij de Balie Bouwen en vergunningen in het raadhuis, Laan Nieuwer-Amstel 1 in Amstelveen. De actuele openingstijden vindt u op deze webpagina van de gemeente.

Zienswijze indienen tot en met 3 november 2022

U kunt een zienswijze kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Amstelveen. Hoe u dat doet, leest u op deze webpagina van de gemeente.

Ondertekening

Amstelveen, 22 september 2022.

De secretaris,

Bert Winthorst

De burgemeester,

Tjapko Poppens