Beleidsregel voor de subsidiering van professionele instellingen op het gebied van welzijn en het sociaal domein 2023-2024

Geldend van 24-09-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Vaals
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregel voor de subsidiering van professionele instellingen op het gebied van welzijn en het sociaal domein 2023-2024
Citeertitel Beleidsregel subsidiering professionele instellingen welzijn/sociaal domein gemeente Vaals
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vaals houdende regels omtrent subsidies Subsidieverordening Vaals 2014

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregel voor de subsidiering van professionele instellingen op het gebied van welzijn en het sociaal domein 2021-2022.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-09-2022 nieuwe regeling

21-06-2022

gmb-2022-426708

Onbekend.