Beleidsregels met betrekking tot reserves en voorzieningen bij structurele exploitatiesubsidies 2023

Geldend van 28-09-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Limburg
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Beleidsregels met betrekking tot reserves en voorzieningen bij structurele exploitatiesubsidies 2023
Citeertitel Beleidsregels reserves en voorzieningen
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Provinciewet
  2. Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-09-2022 nieuwe regeling

20-09-2022

prb-2022-11279

Onbekend.