Verordening tegemoetkoming onvermijdbaar medisch afval gemeente Steenwijkerland 2022

Geldend van 22-09-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Steenwijkerland
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening tegemoetkoming onvermijdbaar medisch afval gemeente Steenwijkerland 2022
Citeertitel Verordening tegemoetkoming onvermijdbare kosten medisch afval gemeente Steenwijkerland 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie, milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 147, eerste lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-09-2022 nieuwe regeling

13-09-2022

gmb-2022-420968

Onbekend.