Beleidsregels Natuurinclusief bouwen en inrichten Buurtschap Crailo 2022

Geldend van 17-09-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Gooise Meren
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels Natuurinclusief bouwen en inrichten Buurtschap Crailo 2022
Citeertitel Natuurinclusief bouwen en inrichten Buurtschap Crailo 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp milieu, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen exb-2022-52415

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregel Natuurinclusief bouwen en inrichten Buurtschap Crailo, vastgesteld op 20 april 2021.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-09-2022 nieuwe regeling

30-08-2022

gmb-2022-419787

204347