Uitwerkingsbesluit Parkeerverordening Hengelo 2022

Geldend van 01-05-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-05-2022

Intitulé

Uitwerkingsbesluit Parkeerverordening Hengelo 2022

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hengelo,

gelet op artikel 225 van de Gemeentewet en artikel 2 en 3 van de Parkeerverordening Hengelo 2022;

overwegende dat er nadere regels gesteld dienen te worden tot het aanwijzen van gebieden en weggedeelten voor het parkeren door vergunninghouders, alsmede nadere regels voor het aanvragen en verlenen van vergunningen;

BESLUITEN

Vaststellen het “ Uitwerkingsbesluit Parkeerverordening Hengelo 2022”:

Artikel 1 Vergunninggebieden

In de gemeente Hengelo bestaan de volgende vergunninggebieden

vergunninggebied

Deel

gebied

Straatnamen

1

 

Burgemeester van der Dussenplein, Kloosterhof, Beursstraat en de langsparkeerplaatsen aan de Enschedesestraat.

Oldenzaalsestraat, Deldenerstraat (tussen de Oldenzaalsestraat en de Tuindorpstraat), Marskant, Marssteeg, Willemstraat (tussen de Marskant en Beekstraat), Brugstraat (tussen de Marskant en Beekstraat), Spoorstraat, Industrieplein, Parallelweg L.S., Gieskestraat, Trijpstraat, Veloursstraat, Wolter ten Catestraat, Prins Bernardplantsoen, B.P. Hofstedestraat, Bataafse Kamp, Drienerstraat, Smutsstraat, De Wetstraat, Bornsestraat (tussen de Oldenzaalsestraat en de Beukweg), Tuindorpstraat (tussen het spoor en de Deldenerstraat), Dorpsmatenstraat (tussen de Marskant en de Prinses Beatrixstraat), Prinses Beatrixstraat, parkeerterrein Eikstraat, Sherwood Rangers;

2

 

Parkeerterrein Drienerstraat;

 
 
 

3

a

Parkeerterrein Mitchamplein;

 

b

Parkeerterrein Ir. M. Schefferlaan;

 

c

Parkeerterrein Wolter ten Catestraat;

 

d

Parkeerterrein Sherwood Rangers;

 

e

Parkeerterrein Eikstraat;

4

 

Willem van Otterloostraat, oneven nummers: 1 tot en met 11, parkeerterrein Molenborg (Oude Molenweg);

5

a

Coldstream;

 

b

Willem de Clercqstraat, Nachtegaalspad;

 

c

Sumatrastraat;

Artikel 2 Parkeertijden

Binnen de gemeente Hengelo gelden de volgende parkeertijden:

 • 1.

  In de vergunninggebieden 1 tot en met 5:

maandag van 9:00 uur tot 18:00 uur

dinsdag van 9:00 uur tot 18:00 uur

woensdag van 9:00 uur tot 18:00 uur

donderdag van 9:00 uur tot 21:00 uur

vrijdag van 9:00 uur tot 18:00 uur

zaterdag van 9:00 uur tot 17:00 uur

Artikel 3 Geldigheid gebieden vergunningen

 • 1.

  Een bewonersvergunning is geldig voor het vergunninggebied waar de bewoner woonachtig is en waarvoor de vergunning door het college is verleend.

 • 2.

  Een bedrijfsvergunning is geldig voor de vergunninggebieden 5a tot en met c waar het bedrijf is gevestigd en waarvoor de vergunning door het college is verleend.

 • 3.

  Een autodate vergunning is geldig voor het vergunninggebied waarin de aangewezen parkeerplaats voor autodate ligt.

 • 4.

  Een marktvoertuig-vergunning is geldig voor de parkeerlocatie waarvoor de vergunning door het college is verleend.

 • 5.

  Een bezoekersvergunning is geldig voor de vergunninggebieden 5 a, b of c waarvoor de vergunning door het college is verleend.

 • 6.

  Een algemene vergunning is geldig voor de vergunninggebieden 1 t/m 3d of een deel daarvan waarvoor de vergunning door het college is verleend.

 • 7.

  Een E-laad vergunning is geldig voor de vergunninggebieden 1 t/m 5 waarvoor de vergunning door het college is verleend.

Artikel 4 Geldigheid vergunningen

1. De vergunningen voor alle vergunninggebieden zijn geldig voor de duur tot maximaal één jaar.

2. Parkeren met een vergunning is van toepassing op de daarvoor vastgestelde parkeertijden.

Artikel 5 Regels aanvragen vergunningen bewoners/bezoekers

 • 1.

  Een vergunning moet schriftelijk worden aangevraagd op een daarvoor vastgesteld aanvraagformulier of via de digitale parkeerbalie.

 • 2.

  De aanvrager voor een bewoners-/bezoekersvergunning staat bij de gemeente ingeschreven op een woonadres dat ligt in één van de vergunninggebieden. Uitgezonderd van deze regel zijn

  a. woonadressen die op grond van de aan de omgevingsvergunning verbonden voorwaarden niet in aanmerking komen voor een bewoners-/bezoekersvergunning.

  b. woonadressen die gelegen zijn in de ontwikkelgebieden Binnenstad en Hart van Zuid, zoals bedoeld in bijlage 1, waarvoor na 29 september 2021 een omgevingsvergunning is verleend. Aanvragers voor deze woonadressen komen niet in aanmerking voor een bewoners-/bezoekersvergunning.

 • 3.

  Het autokenteken van de aanvrager voor een bewonersvergunning staat geregistreerd op naam en woonadres (registratie Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW).Bij een lease-/bedrijfsauto moet bij de aanvraag een contract / bedrijfsverklaring worden gevoegd. Hieruit moet blijken dat de aanvrager de contracthouder / berijder is van het opgegeven autokenteken.

 • 4.

  De aanvrager voor een bewonersvergunning heeft bij of in de directe omgeving van de woning geen parkeergelegenheid (huur / eigen).

 • 5.

  Er zijn geen parkeerplaatsen te huur of te koop bij zelfstandige bewoning in een complex of bij naast gelegen complexen in het betreffende vergunningengebied van de aanvrager van een bewonersvergunning.

Artikel 6 Regels aantal vergunningen bewoners/bezoekers

 • 1.

  Aantal eigen / gehuurde parkeerplaatsen waarover men beschikt, wordt afgetrokken van het aantal bewonersvergunningen waarvoor men in aanmerking komt.

 • 2.

  Per zelfstandige woning wordt geen tweede bewonersvergunning verleend indien het vergunningplafond in de vergunninggebieden 1 t/m 5 is bereikt.

 • 3.

  Er worden geen bezoekersvergunningen verleend voor de vergunninggebieden 1 t/m 4.

 • 4.

  Per zelfstandige woning in vergunninggebied 5a t/m c, wordt geen tweede bezoekersvergunning verleend indien het vergunningplafond in dat vergunninggebied is bereikt. Er worden maximaal 2 vergunningen per woning verleend.

Artikel 7 Regels aanvragen vergunningen bedrijven

 • 1.

  Een vergunning moet schriftelijk worden aangevraagd op een daarvoor vastgesteld aanvraagformulier of via de digitale parkeerbalie.

 • 2.

  De ondernemer is de aanvrager.

 • 3.

  Het bedrijf moet zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het vestigingsadres ligt in één van de vergunninggebieden.

 • 4.

  Het autokenteken van de aanvrager staat geregistreerd op (bedrijfs-) naam en (woon-)adres (registratie RDW).Bij een leaseauto moet bij het aanvraagformulier een contract/verklaring worden gevoegd. Hieruit moet blijken dat de aanvrager de contracthouder / berijder is van het opgegeven autokenteken.

 • 5.

  De aanvrager heeft bij of in de directe omgeving van het bedrijf geen parkeergelegenheid (huur / eigen).

 • 6.

  Er zijn geen parkeerplaatsen te huur of te koop bij kantooreenheden in een complex of bij naast gelegen complexen in het betreffende vergunningengebied van de aanvrager van een bedrijfsvergunning.

Artikel 8 Regels aantal vergunningen bedrijven

 • 1.

  Eigen /huur parkeergelegenheid wordt afgetrokken van het aantal vergunningen waarvoor men in aanmerking komt.

 • 2.

  Het aantal te verlenen vergunningen bedraagt in: vergunninggebieden 5a t/m c maximaal één per vijf werknemers per zakelijk adres.

 • 3.

  Er wordt geen vergunning verleend indien het vergunningplafond in dat vergunninggebied is bereikt.

Artikel 9 Regels aanvragen vergunningen autodate

 • 1.

  Alleen een duidelijk herkenbare auto van “autodate” mag parkeren op een daartoe aangewezen autodateparkeerplaats.

 • 2.

  Er gelden geen nadere specifieke regels. 

Artikel 10 Regels aanvragen vergunningen marktvoertuigen

 • 1.

  Een vergunning moet schriftelijk worden aangevraagd op een daarvoor vastgesteld aanvraagformulier.

 • 2.

  De aanvrager heeft een vergunning voor een standplaats op de Hengelose weekmarkt.

 • 3.

  Het bedrijf moet zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

 • 4.

  De aanvrager beschikt over een voertuig (langer dan 6 meter en hoger dan 2,4 meter).

 • 5.

  Het autokenteken van de aanvrager staat geregistreerd op (bedrijfs-) naam en (woon-)adres (registratie RDW). Bij een leaseauto moet bij het aanvraagformulier een contract/verklaring worden gevoegd. Hieruit moet blijken dat de aanvrager de contracthouder / berijder is van het voertuig met autokenteken.

Artikel 11 Regels aantal vergunningen marktvoertuigen

 • 1.

  Het aantal te verlenen vergunningen voor marktvoertuigen is maximaal twee per standplaatsvergunning.

Artikel 12 Regels aanvragen vergunningen E-laad voertuigen

 • 1.

  Een vergunning moet schriftelijk worden aangevraagd op een daarvoor vastgesteld aanvraagformulier.

 • 2.

  De aanvrager voor een E-laad vergunning staat bij de gemeente ingeschreven op een woonadres dat ligt buiten één van de vergunninggebieden.

 • 3.

  De aanvrager beschikt over een voertuig dat in de RDW registratie aangemerkt is als E-laad voertuig.

 • 4.

  De dichtstbijzijnde openbare E-laad plek van de aanvrager bevindt zich in de vergunning gebieden 1 t/m 5.

Artikel 13 Regels aantal vergunningen E-laad voertuigen

 • 1.

  Het aantal te verlenen vergunningen voor E-laad voertuigen in de vergunninggebieden 1 t/m 5 is onbeperkt.

 • 2.

  Er wordt geen vergunning verleend indien het vergunningplafond in dat vergunninggebied is bereikt.

Artikel 14 Regels aanvragen algemene vergunningen

 • 1.

  Een vergunning moet schriftelijk worden aangevraagd op een daarvoor vastgesteld aanvraagformulier of via de digitale parkeerbalie.

 • 2.

  De aanvrager is de belastingplichtige.

Artikel 15 Regels aantal algemene vergunningen

 • 1.

  Het aantal te verlenen vergunningen in de vergunninggebieden 1en 2 is onbeperkt.

 • 2.

  Het aantal te verlenen vergunningen in vergunninggebied 3a, b, c en d is, mits toelaatbaar, maximaal 30.

Artikel 18 Nadere regels vergunningen op kenteken

 • 1.

  De vergunning wordt verleend op een autokenteken.

 • 2.

  Bij aanschaf van een andere auto, is men zelf verantwoordelijk voor het wijzigen van het nieuwe autokenteken. Men regelt dit bij de gemeente of zelf op de digitale parkeerbalie.

 • 3.

  Een fysieke vergunning mag niet handmatig worden gewijzigd.

 • 4.

  Bij een vervangende auto (reparatie, schade aan eigen auto) moet het tijdelijke autokenteken worden gewijzigd op de vergunning. Men regelt dit bij de gemeente of zelf via de digitale parkeerbalie.

 • 5.

  Parkeren met een E-laad vergunning is toegestaan tijdens het laden en tot maximaal een half uur na het beëindigen van het laden.

Artikel 19 Algemene regels vergunningen

 • 1.

  Er wordt geen duplicaat verleend van een (fysieke) algemene vergunning. Op schriftelijk verzoek wordt tegen het daarvoor geldende tarief een nieuwe vergunning verleend.

 • 2.

  Digitale vergunningen zijn uitsluitend geldig op het geregistreerde kenteken op de vergunning. Men is zelf verantwoordelijk voor het wijzigen van het kenteken.

 • 3.

  Als het maximum aantal uit te geven vergunningen in het vergunninggebied is bereikt, dan wordt de aanvrager van de vergunning in geval van toewijzing op de wachtlijst geplaatst.

 • 4.

  Bij plaatsing op de wachtlijst is de ontvangstdatum van de aanvraag bepalend.

 • 5.

  De wachtlijst met aanvragen voor een eerste vergunning heeft voorrang boven de wachtlijst met aanvragen voor een tweede vergunning.

 • 6.

  Een vergunning wordt niet automatisch verlengd. Men is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van een nieuwe vergunning.

Artikel 20 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als “Uitwerkingsbesluit Parkeerverordening Hengelo 2022”.

Artikel 19 Inwerkingtreding

 • 1.

  Het “Uitwerkingsbesluit Parkeerverordening Hengelo 2022” treedt in werking op 1 mei 2022;

 • 2.

  Het Uitwerkingsbesluit Parkeerverordening Hengelo 2020 wordt ingetrokken met ingang van de in het eerste lid vermelde datum, met dien verstande dat de op het Uitwerkingsbesluit Parkeerverordening Hengelo 2020 gebaseerde aanvragen worden geacht te zijn gebaseerd op dit Uitwerkingsbesluit.

Ondertekening

Burgemeester en wethouders van Hengelo, 22 maart 2022

Burgemeester, secretaris,

Bijlage 1

afbeelding binnen de regeling