Regeling vervallen per 23-02-2023

Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Gooise Meren

Geldend van 20-09-2022 t/m 22-02-2023 met terugwerkende kracht vanaf 12-04-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Gooise Meren
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Gooise Meren
Citeertitel Beleidsregels eenmalige energietoeslag gemeente Gooise Meren 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 35 van de Participatiewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregels eenmalige energietoeslag gemeente Gooise Meren 2022. Deze beleidsregels vervallen automatisch op 30 juni 2023.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-09-2022 12-04-2022 23-02-2023 nieuwe regeling

06-09-2022

gmb-2022-415267

Onbekend.