Beleidsnota iedereen Delftenaar, over respectvol samenleven, vrijheid en gelijke kansen

Geldend van 16-09-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Delft
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsnota iedereen Delftenaar, over respectvol samenleven, vrijheid en gelijke kansen
Citeertitel Beleidsnota iedereen Delftenaar, over respectvol samenleven, vrijheid en gelijke kansen
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-09-2022 nieuwe regeling

07-01-2020

gmb-2022-413504

Onbekend.