Rectificatie: Controleprotocol Subsidies gemeente Doetinchem 2022

Geldend van 16-09-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Doetinchem
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Rectificatie: Controleprotocol Subsidies gemeente Doetinchem 2022
Citeertitel Controleprotocol Subsidies gemeente Doetinchem 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening gemeente Doetinchem 2022

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-09-2022 nieuwe regeling

06-09-2022

gmb-2022-412151

Onbekend.