Subsidieuitvoeringsregeling sport - Duurzaamheid

Geldend van 09-09-2022 t/m heden

Intitulé

Subsidieuitvoeringsregeling sport - Duurzaamheid

21. Sport – duurzaamheid

Grondslag voor subsidie

Cultuur en Recreatie

Subsidievorm

éénmalige subsidie

Doel van de subsidie

Sportverenigingen bewegen om middels energiebesparing bij te dragen aan duurzaamheid.

Deze regeling sluit aan bij de kadernota Sport en Bewegen op het gebied van duurzaamheid en de Global Goals.

Te subsidiëren activiteiten

Er wordt subsidie verleend voor de aanschaf van middelen die bijdragen aan energiebesparing – zie de lijst met mogelijkheden bij overige informatie.

Er wordt 50% gesubsidieerd met een maximum van € 500,- voor in 2023 aangeschafte middelen. Een vereniging kan per jaar maximaal € 500,- subsidie aanvragen.

Subsidieaanvraag

voorwaarden

Het subsidieplafond voor deze regeling wordt door het college voorgesteld. Bij de vaststelling van de begroting in november dit jaar zal de raad de subsidieplafonds vaststellen. Aanpassing van het subsidieplafond behoort daarom tot de mogelijkheden. Dit kan gevolgen hebben voor de aanvragen die worden ingediend op grond van deze regeling.

Subsidieaanvraag verplichtingen

Zie de ASv hoofdstuk subsidieaanvraag.

U schaft de producten eerst aan

U vraagt de subsidie aan door gebruik te maken van het aanvraagformulier.

U voegt een kopie van de bon(nen) toe waarop de aangeschafte middelen op staan vermeld.

Subsidieverlening/

verantwoording

Zie de ASv hoofdstuk subsidievaststelling.

Subsidieplafond 2023

Het subsidieplafond voor de uitvoeringsregeling Sport bedraagt € 83.701,- . De uitvoeringsregeling kent vier subthema’s waarvoor afzonderlijk de volgende subsidieplafonds gelden:

 • 1.

  Sportkennismaking: € 15.615,-

 • 2.

  Deskundigheidsbevordering: € 24.634,-

 • 3.

  Sporten met een beperking mogelijk maken: € 27.837,-

 • 4.

  Duurzaamheid: € 15.615,-

De subsidieplafonds voor de subthema’s gelden tot 15 september 2023. Het subsidiebedrag is geïndexeerd met 4,10 % ten opzichte van 2022. (zie tekst bij subsidieaanvraag voorwaarden)

Subsidieverdeling

Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Het subsidieplafond voor het subthema duurzaamheid geldt tot 15 september. Daarna kan er vrijelijk tussen de subthema’s geschoven worden met inachtneming van het totale subsidieplafond en behandeling op volgorde van binnenkomst.

Overige informatie

De uitvoeringsregeling Sport bestaat uit vier onderdelen die samenhangen voor wat betreft budget en de verdeling daarvan.

Lijst van mogelijke besparingsmiddelen:

 • 1.

  tochtstrips en borstels

 • 2.

  deurdrangers/veren

 • 3.

  radiatorfolie/kozijnfolie

 • 4.

  leidingisolatie

 • 5.

  isolatieplaatmateriaal/op rol

 • 6.

  radiatorventilator

 • 7.

  slimme (klok)thermostaat

 • 8.

  thermostatische radiatorkraan of thermostaatkraan

 • 9.

  infraroodverwarming in incidenteel gebruikte ruimtes

 • 10.

  thermostatische waterkraan

 • 11

  waterbesparende perlator/douchekop

 • 12

  ledlampen

 • 13

  lamp met bewegingssensor/melder

 • 14

  buitenverlichting op zonne-energie

 • 15

  bespaarstekker/master-slave

 • 16

  tijdklok/schakelaar

 • 17

  energieverbruiksmanager/meter

 • 18

  pompschakelaar vloerverwarming

 • 19

  aanschaf witgoed (nieuwe energie B-label)

 • 20

  waterzijdig inregelen installatie

Neem bij twijfel contact op met de gemeente – team Maatschappij en Partnerschap

AANVRAAGFORMULIER 2023 REGELING SPORT – DUURZAAMHEID

U kunt, als Hengelose (sport)vereniging, van deze regeling gebruik maken als u in 2023 middelen aanschaft die bijdragen aan energiebesparing en zodoende aan duurzaamheid. U vraagt de subsidie achteraf, doch uiterlijk 1 december 2023 aan.

1. Gegevens vereniging

naam vereniging

 

adres

 

pc/woonplaats

 

rekeningnummer

 

ten name van

 

2. Materialen en facturen

U stuurt kopieën van facturen mee waarop de aangeschafte middelen staan vermeld.

3. Gegevens indiener

Hieronder de gegevens invullen van degene die dit formulier invult.

naam

functie

telefoon

e-mail

 • 1.

  Ondertekening

Dit formulier ondertekenen en mailen naar gemeente@hengelo.nl of per post opsturen naar:

 • 1.

  Gemeente Hengelo - afdeling MSO-MP – t.a.v. subsidie loket

 • 2.

  Postbus 18 - 7550 AA HENGELO

______________ (datum) ________________ (plaats) _____________________ (handtekening)

Ondertekening