Subsidieuitvoeringsregeling Uitwisseling partnerstad Emsdetten

Geldend van 09-09-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Hengelo
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Subsidieuitvoeringsregeling Uitwisseling partnerstad Emsdetten
Citeertitel Subsidieuitvoeringsregeling Uitwisseling partnerstad Emsdetten
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp Subsidie uitvoeringsregeling Uitwisseling partnerstad Emsdetten
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-09-2022 nieuwe regeling

07-09-2022

gmb-2022-406021

Onbekend.