Regeling vervallen per 21-04-2023

Subsidieregeling Bos en Hout provincie Groningen

Geldend van 06-09-2022 t/m 20-04-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Groningen
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Subsidieregeling Bos en Hout provincie Groningen
Citeertitel Subsidieregeling Bos & Hout provincie Groningen
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp milieu, financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2022-49706 exb-2022-49707 exb-2022-49708

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. Verordening van Provinciale Staten van de provincie Groningen houdende regels omtrent subsidies Kaderverordening subsidies provincie Groningen 2017
  3. Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels omtrent subsidieverstrekking (Procedureregeling subsidies provincie Groningen 2018)

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-09-2022 21-04-2023 nieuwe regeling

30-08-2022

prb-2022-10642

K10591