Participatie- en inspraakverordening Wierden

Geldend van 06-06-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Wierden
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Participatie- en inspraakverordening Wierden
Citeertitel Participatie- en inspraakverordening Wierden
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-06-2022 wijziging

31-05-2022

gmb-2022-398097

Onbekend.