Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Moerdijk

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Moerdijk
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Moerdijk
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening gemeente Moerdijk
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 149 van de Gemeentewet
 2. artikel 149a van de Gemeentewet
 3. artikel 151a van de Gemeentewet
 4. artikel 151b van de Gemeentewet
 5. artikel 151c van de Gemeentewet
 6. artikel 151d van de Gemeentewet
 7. artikel 154 van de Gemeentewet
 8. artikel 154a van de Gemeentewet
 9. artikel 174 van de Gemeentewet
 10. artikel 3 van de Wet openbare manifestaties
 11. artikel 4 van de Wet openbare manifestaties
 12. artikel 4 van de Drank- en Horecawet
 13. artikel 25a van de Alcoholwet
 14. artikel 25b van de Alcoholwet
 15. artikel 25c van de Drank- en Horecawet
 16. artikel 25d van de Alcoholwet
 17. artikel 5.13 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 18. artikel 2 van de Wet op de kansspelen
 19. artikel 3 van de Winkeltijdenwet
 20. artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994
 21. artikel 2.18, eerste lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer
 22. artikel 2.21, eerste lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer
 23. artikel 3.148, tweede lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer
 24. artikel 30c, tweede lid, van de Wet op de kansspelen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 artikel 1:1, 1:2, 1:4, 1:5, 1:6, 2:10, 2:11, 2:12, 2:21, 2:23, 2:28, 2:29, 2:39, 2:42, 2:60, 2:64, 2:64b, 2:71, 2:73a, 2:73b, 3:7, 3:9, 4:1, 4:2, 4:3, 4:5, 4:6, 4:13, 4:14a, 4:15, 4:17, 4:18, 5:5, 5:6, 5:10, 5:14, 5:18, 5:20, 5:24, 5:25, 5:28, 5:30, 5:32, 5:33, 5:34

14-12-2023

gmb-2023-559343

Onbekend.
03-09-2022 30-12-2021 01-01-2024 Nieuwe verordening

16-12-2021

gmb-2022-396178

Onbekend.