Regeling vervallen per 01-07-2023

Beleidsregel eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Maasgouw, tweede wijziging

Geldend van 05-05-2023 t/m 30-06-2023 met terugwerkende kracht vanaf 16-03-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Maasgouw
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregel eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Maasgouw, tweede wijziging
Citeertitel Beleidsregel eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Maasgouw, tweede wijziging
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 35 van de Participatiewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt per 1 juli 2023. Deze regeling vervangt de beleidsregel Eenmalige energietoeslag gemeente Maasgouw 2022. De citeertitel van deze regeling is gewijzigd.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-05-2023 16-03-2022 01-07-2023 artikel 1, 2, 7

18-04-2023

gmb-2023-193795

Onbekend.
02-09-2022 16-03-2022 05-05-2023 nieuwe regeling

23-08-2022

gmb-2022-393033

Onbekend.