Openstellingsbesluit POP3 Fysieke investeringen voor de bredere uitrol van innovaties en modernisering in de agrarische sector provincie Utrecht 2022

Geldend van 19-09-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-09-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Utrecht
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Openstellingsbesluit POP3 Fysieke investeringen voor de bredere uitrol van innovaties en modernisering in de agrarische sector provincie Utrecht 2022
Citeertitel Openstellingsbesluit POP3 Fysieke investeringen voor de bredere uitrol van innovaties en modernisering in de agrarische sector provincie Utrecht 2022
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening subsidies POP3 2014-2020

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De aanhef van deze regeling is gewijzigd.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-09-2023 01-09-2022 aanhef

05-09-2023

prb-2023-10868

UTSP-1557500171-14601
21-07-2023 01-09-2022 19-09-2023 aanhef

04-07-2023

prb-2023-8393

Onbekend.
25-01-2023 01-09-2022 21-07-2023 aanhef

10-01-2023

prb-2023-768

UTSP-1557500171-13976
01-09-2022 25-01-2023 nieuwe regeling

23-08-2022

prb-2022-10444

UTSP-1557500171-13446