Algemene Inkoopvoorwaarden voor levering en diensten van de gemeente Teylingen 2022

Geldend van 01-10-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Teylingen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene Inkoopvoorwaarden voor levering en diensten van de gemeente Teylingen 2022
Citeertitel Algemene Inkoopvoorwaarden voor levering en diensten van de gemeente Teylingen 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De AIV geldig vanaf 1 april 2013 worden ingetrokken

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2022 Nieuwe regeling

16-08-2022

gmb-2022-391249

Z-22-251698