Verordening voor de behandeling van bezwaarschriften gemeente Staphorst

Geldend van 31-08-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Staphorst
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening voor de behandeling van bezwaarschriften gemeente Staphorst
Citeertitel Verordening voor de behandeling van bezwaarschriften gemeente Staphorst
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding. Deze regeling vervangt de verordening commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-08-2022 nieuwe regeling

12-07-2022

gmb-2022-389553

Onbekend.