Trouwen op locatie gemeente Boekel

Geldend van 27-08-2022 t/m heden

Intitulé

Trouwen op locatie gemeente Boekel

De raad van de gemeente Boekel;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 mei 2012;

gelet op artikel 63 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 147 van de Gemeentewet;

BESLUIT:

  • 1.

    Overgaan tot de mogelijkheid om bruidsparen te laten trouwen op een eigen gekozen locatie;

  • 2.

    De bevoegdheid tot het aanwijzen van een trouwlocatie delegeren aan het college van burgemeester en wethouders;

  • 3.

    Het legestarief ten behoeve van het voltrekken van een huwelijk in “De Kluis” ook te doen gelden voor het voltrekken van een huwelijk op locatie.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente Boekel, gehouden op 28 juni 2012.

de griffier,

M.R.P. Philipse

de voorzitter,

P.M.J.H. Bos